Kontakt

Telefon: 073-7410 544

E-Mail: maria@mgstadmiljo.com

Address:
MG Städ & Miljö i Uppsala AB
Verkstadsgatan 10 G
75323 Uppsala


 

Rengöring

Normalt är inomhusluften idag sämre än den var förr

Bättre isolering, för att göra huset eller lägenheten mer energisnål, stänger inne damm och minskar luftflödet i huset. På grund av mindre luftflöde blir luften inomhus partikeltätare, både partiklar du kan se med det egna ögat vid starkt solsken rakt in i rummet samt mikroskopiska som är för små att se.

De mikroskopiska partiklarna är också oftast så små och lätta att de aldrig kommer landa. Allra bästa sättet att få bort dessa partiklar (damm) är om de binds, så de inte längre kan flyga. Vanligtvis binds de i vuxnas och barns lungor, samt husdjurs, men det finns alternativ...

Städmaskiner

Vi använder städmaskiner som inte bara städar undan de värsta dammråttorna i ditt hem, utan som även håller inomhusluften ren och fri från skadliga partiklar.

När maskinen suger in luften i maskinen binds smutsen och dammet i vattnet och stannar kvar i vattenfiltret, medan den rena och fräscha luften sedan slussas ut genom maskinens utblås.

Inomhusluften sämre än utomhusluften

Var spenderar de allra flesta människor sin tid?

0% av tiden beräknas vara den tid vi vistas utomhus. Vi går promenader, är ute med barnen och leker eller rör oss mellan två platser. Den allra största delen av vår tid vistas vi dock inomhus. Hela 90 % befinner vi oss inomhus i stängda och slutna rum.

Luftföroreningar utomhus, till exempel avgaser, rök, pollen och damm, renar naturen genom vatten, till exempel vid regn, snö, dimma och dagg.

Hur är kvaliteten på den luft vi andas inomhus?

Enligt statistik gjord i Tyskland, så är inomhusluften hela 10 till 50 gånger sämre än den utomhus. Det verkar som att det kända uttrycket "Jag går ut och tar lite frisk luft" stämmer väldigt väl.

När solen skiner in genom fönstren ser man ofta partiklarna i solljuset och reagerar på hur dammig luften är. Tänk då på att endast en bråkdel av alla partiklar i luften är så stora att de kan ses av ett mänskligt öga.

Var vill ni ha partiklarna? I lungorna eller i en av våra maskiner?